Linux Çekirdeği Çalışma GrubuLinux Çekirdeğine Giriş Hedefler: -Linux çekirdeğinin çalışma yapısını öğrenmek -Linux’a katkı yapabilecek bilgi düzeyine ulaşmak

Ön gereksinimler: -Temel GNU/Linux bilgisi -Temel programlama bilgisi -Boş zaman

Çalışmalar linux-inside kitabı üzerinden olacak. Grup belirli aralıklarla toplanacak ve kitaptan çalışılmış konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak.

Sorular ve başvuru için iletişim: batuhan@itugnu.org