Python Çalışma GrubuPython Çalışma Grubu Hedefler: - Python bilginizi geliştirmek - Python ile bir proje yapmak veya diğer projeler üzerinde geliştirme yapma - Python’un kaynak kodlarını inceleyerek nasıl çalıştığını anlamak ve Python’a katkıda bulunacak seviyeye gelmek

Ön gereksinimler: -Temel Python -Nesne Programlama

Çeşitli kütüphaneler ile çalışılarak (PyQt, pytelegrambot, matplotlib vs.) proje geliştirilecek. Çalışılacak olan kütüphanelere, grup toplandıktan sonra beraber karar verilecek.

Sorular ve başvuru için iletişim: sahin@itugnu.org